Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 26-njy iýunyndaky Karary bilen, Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Abu-Dabi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýew Türkmenistanyň Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmeleri boýunça agentliginiň ýanyndaky Hemişelik wekili wezipesine bellenildi.