Aşgabat şäherinde saklanyp galan binalaryň sanawy

  • ― 30-njy kiçi etrapçadaky Ýüpek fabrigi

  • ― 30-njy kiçi etrapçadaky Sagat diňi

  • ― 30-njy kiçi etrapçadaky Aleksandr Newskiniň ybadathanasy (церковь)

  • ― Rus imperiýasynyň Aşgabatdaky merkezi bankynyň binasy

  • ― Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirliginiň edara binasy

  • ― Leniniň ýadygärligi

  • ― Puşkiniň ýadygärligi

  • ― Bagyr obasynda ýerleşýän Kerimberdi işanyň metjidi

  • ― «Aşgabat» seýilgahi we onuň içindäki baglar (agaçlar)

  • ― Aşgabat şäheriniň ýol düzümi (Magtymguly, Türkmenbaşy şaýollary, Görogly, Şewçenko köçeleri we beýlekiler)