Habarlar

DÖM Türkmenistanda durmuşa geçirmek boýunça Iş toparynyň duşuşygy

2017-nji ýylyň 7-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Durnukly ösüş maksatlaryny (DÖM) Türkmenistanda durmuşa geçirmek boýunça Iş toparynyň duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň i...

Dowamy
Türkmenistan Jibuti Respublikasy bilen diplomatik gatnaşyklary ýola goýdy

2017-nji ýylyň 4-nji iýulynda Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Ilçihanasynyň Er-Riýad şäherinde ýerleşýän binasynda Türkmenistan bilen Jibuti Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyk...

Dowamy
Türkmenistan we Braziliýa ykdysady hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 5-nji iýulynda Türkmenistanyň DIM-nde brazil kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyndaky tegelek stoluň işine gatnaşmak üçin Aşgabada gelen, Braziliýa Federatiw Respublikasynyň Türkme...

Dowamy
Tehnologiýalar merkezinde Aralyň ýakasynda ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmagyň meseleleri boýunça «tegelek stol» geçirildi

2017-nji ýylyň 5-nji iýulynda Tehnologiýalar merkezinde Aralyň täsirine duçar bolýan döwletiň territoriýasynyň sosial-ykdysady we ekologiýa ýagdaýyny gowulandyrmak boýunça çäreleri ara alnyp maslahatl...

Dowamy
Burkina-Faso döwletiniň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 5-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ynanç hatlaryny gowşurmak üçin iş sapary bilen Aşgabada gelen Burkina-Faso döwletiniň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan da...

Dowamy
Aşgabatda HHR-da öndürilýän harytlaryň köpugurly sergisi açyldy

2017-nji ýylyň 4-nji iýulynda Aşgabatda Hytaý Halk Respublikasynda öndürilýän harytlaryň köpugurly sergisi açyldy. Ol Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy tarapyndan Hytaý Halk Respublikasynyň Täjirçi...

Dowamy
Owganystanyň Prezidenti Türkmenistana resmi sapar bilen geldi

2017-nji ýylyň 3-nji iýulynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani resmi sapar bilen Türkmenistana geldi. Bu sapar adat bolan dostlukly döwletara gatnaşyklaryny geljekde ber...

Dowamy