Habarlar

Gruziýanyň täze «Tbilisi Sea Plaza» söwda merkezinde «Türkmenistan» söwda dükany açyldy

2017-nji ýylyň 30-njy sentýabrynda Tbilisi şäherinde täze «Tbilisi Sea Plaza» söwda merkeziniň açylyş dabarasy boldy. Dabaranyň çäklerinde Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasynyň ýakyndan ýardam berm...

Dowamy
Türkmenistanda Russiýanyň medeniýet günlerini açyldy

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Aşgabatda Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň dabaraly açylyşy boldy. RF-niň Prezidenti Wladimir Putiniň Türkmenistana resmi sapary mynasybet...

Dowamy
Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin resmi sapar bilen Türkmenistana geldi

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin resmi sapar bilen Türkmenistana geldi.  Iki dostlukly ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Aşgabadyň Halkara how...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-rus gepleşikleri geçirildi

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Aşgabada düýn gelen Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministri S.Lawrowyň ýolbaşçylygyndaky Russiýa Federasiýasynyň...

Dowamy
KÖPÇÜLIKLEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERI ÜÇIN MAGLUMAT

2017-nji ýylyň 2-nji oktýabrynda Şweýsariýanyň Ženewa şäherinde BMG-niň bosgunlaryň işi boýunça Ýokary Komissarlygynyň Maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji komitetiniň 68-nji mejlisi öz işine başlady. Mejl...

Dowamy
HABAR BERIŞ SERIŞDELERI ÜÇIN MAGLUMAT

Ozal ýurdumyzda kabul edilen Türkmenistanyň Adam hukuklary boýunça 2016-2020-nji ýyllar üçin we Gender deňligi boýunça 2015-2020-nji ýyllar üçin Hereketleriň milli meýilnamalary, şol sanda Birleşen Mi...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň wekilleri bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň DIM-nde Daşary işler ministri R.Meredow V Aziýa oýunlarynyň ýapylyş dabarasyna gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna gelen, BMG-niň Baş sekretarynyň syýas...

Dowamy