icon
Türkmençe
Русский
English
Year 2023 - “Happy youth
with Arkadag Serdar
img

31 August 2021

2116

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Bildirişi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezini tamamlan hünärmenleri Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň ulgamynda tälim alşy geçmek üçin Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bäsleşik yglan edýär.

Resminamalaryň kabul ediş möhleti 2021-nji ýylyň sentýabr aýynyň 1-den 20-e çenli,  sagat 9-dan - 18-e çenli amala aşyrylýar.

Goşmaça maglumat almak üçin şu ýere ýüz tutup bilersiňiz: Aşgabat ş., Arçabil şaýoly, 108. Telefon: (+993-12) 44-56-98 ýa-da şuňa basyň.

 

 

Phone: +993 (12) 44-56-92
Fax: +993 (12) 44-58-12
Reception: +993 (12) 44-56-87
Press service: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Ashgabat, Archabil av., 108
Ashgabat, Turkmenistan
© 2023 Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan