Hronika

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 14-nji oktýabryndaky Kararyna laýyklykda, Niýazliýew Batyr Gurbanmyradowiç başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 14-nji oktýabryndaky Permany bilen, Batyr Gurbanmyradowiç NiýazliýewTürkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 30-njy sentýabryndaky Permany bilen Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndaky (Waşington ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Meret Baýramowiç Orazow şol bir wagtda Türkmenistanyň Kanadadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 30-njy sentýabryndaky Permany bilen Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky (London şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ýazmyrat Nurniýazowiç Serýaýew şol bir wagtda Türkmenistanyň Şwesiýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 15-nji sentýabryndaky Permanyna laýyklykda, Kömekow Toýly Babaýewiç başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Azerbaijan Respublikasyndaky  (Baku şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesinden boşadyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 11-nji awgustyndaky Permany bilen, Berdimyrat Rejepow Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky (Rim şäheri)  Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 11-nji awgustyndaky Permany bilen, Berdimyrat Rejepow başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň  Russiýa Federasiýasyndaky (Moskwa şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Bolgariýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi,  Türkmenistanyň  Ispaniýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hem-de Türkmenistanyň Sloweniýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi...

Dowamy