Habarlar

Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Balkan welaýatyna bardy

2019-njy ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenbaşynyň halkara howa menziline geldi. Biraz wagtdan soňra dabaraly çäre mynasybetli iki ýurduň Döwlet baýdakl...

Dowamy
Türkmenistan we Mongoliýa özarabähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak ugrunda

2019-njy ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Mongoliýanyň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler geçirildi...

Dowamy
Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň saparynyň çäklerinde Türkmenistana döwlet sapary başlandy. 2019-njy ýylyň 17-nji martynda re...

Dowamy
Türkmenistanda terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine we guramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmek boýunça ÝHHG-niň ýokary derejeli sebitleýin maslahaty öz işine başlady

Merkezi Aziýa ýurtlaryndan, şeýle hem ÝHHG-niň hyzmatdaşlyk boýunça gatnaşyjy-döwletlerinden gelen 200 golaý wekiller we hyzmatdaşlary, şol sanda halkara guramalarynyň halkara bilermenleri 2019-njy ýy...

Dowamy
Türkmenistanyň we Koreýa Respublikasynyň birnäçe ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň ýolbaşçylary özarahereketleriň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde «Oguzkent» myhmanhanasynyň maslahatlar zalynda Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň ýurdumyza boljak döwlet saparynyň öňüsyrasynda Türkmenistanyň we Koreýanyň...

Dowamy
Pakistanyň Söwda-senagat edaralarynyň Federasiýasynda birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanyp tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Pakistandaky Ilçihanasy Pakistanyň Söwda-senagat edaralarynyň Federasiýasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň alyp barýan ykdysady syýasatyna hem-de birinji...

Dowamy
Koreýa Respublikasynyň Prezidenti döwlet sapary bilen Türkmenistana geldi

2019-njy ýylyň 16-njy aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çagyrmagy boýunça Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže In Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. 17-nji...

Dowamy