Habarlar

Türkmenistanda ÝHHG tarapyndan guralan hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň etikasy we özlerini alyp barmaklarynyň kodeksi boýunça leksiýalar geçirildi

2019-njy ýylyň 14-19-njy oktýabry aralygynda ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkezi hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň etikasy we özlerini alyp barmaklarynyň kodeksi boýunça leksiýalary gurady. Leksiýalar to...

Dowamy
Buenos-Aýresde türkmen-argentin gatnaşyklarynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2019-njy ýylyň 17-nji oktýabrynda Buenos-Aýres şäherinde Türkmenistanyň we Argentina Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Daşary iş...

Dowamy
Türkmen wekiliýeti Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlygy geňeşiniň VII Sammitine gatnaşdy

2019-njy ýylyň oktýabr aýynyň 15-ne Azerbaýjan Respublikasynyň paýtagty Baku şäherinde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlygy geňeşiniň VII Sammiti geçirildi. Ýokary derejedäki çärä Türkiýäniň Prezi...

Dowamy
Türkmenistanyň ÝHHG-niň ýanyndaky wekilýeti GDA-nyň Aşgabat Sammitiniň jemleri boýunça beýannama bilen çykyş etdi

2019-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Hemişelik Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde Türkmenistanyň wekiliýeti GDA-nyň Döwlet baştutanlarynyň Sammitiniň j...

Dowamy
Diplomatlar türkmen-owgan hyzmatdaşlygyny berkitmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2019-njy ýylyň 17-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Owganystan Yslam Respublikasynyň täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Najibullah Alikhil bilen duşuşyk g...

Dowamy
Türkmen parlamentariýleriniň Hytaýa sapary

2019-njy ýylyň 16-njy oktýabrynda HHR-na iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Mejlisiniň başlygynyň orunbasary K.Babaýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti HHR-yň HKP-nyň MK-niň Syýasy ed...

Dowamy
Minskide GDA gatnaşyjy döwletleriň strategik ykdysady hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2019-njy ýylyň 16-njy oktýabrynda Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde Minskide bolan Arkalaşygyň dörediji we beýleki edaralarynyň ýanynda gatnaşyjy döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň mejlisi...

Dowamy