Habarlar

Türkmenistanyň DIM-de HHR-nyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk geçirildi

Şu gün, 9-njy maýda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň HHR-nyň daşary işler ministriniň orunbasary Le Ýuýçen bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň barşynda tar...

Dowamy
Malaýziýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly Ilçisi bilen duşuşyk

2021-nji ýylyň 8-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow ýurtda özüniň diplomatik işini tamamlaýan Malaýziýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Rozli bi...

Dowamy
Türkmenistanyň we Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň telefon arkaly söhbetdeşligi

2021-nji ýylyň 7-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Hytaý Halk Respublikasynyň Daşary işler ministri Wan I bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Gepleşigiň bar...

Dowamy
Bilim we ylym ulgamynda türkmen-italýan hyzmatdaşlygyny giňeltmek meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2021-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi T.Kömekowyň Italiýa Respublikasynyň Uniwersitetler we barlaglar ministri Kristina Messa bi...

Dowamy
Türkmenistanyň we Ukrainanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler

2021-nji ýylyň 6-njy maýynda Türkmenistanyň we Ukrainanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen tarapyna Türkmenistanyň Daşary işler mini...

Dowamy
Telefon söhbetdeşligiň barşynda türkmen-täjik hyzmatdaşlygyň işjeň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

Şu gün 5-nji maýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Mereowdyň Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministri S.Muhriddin bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşligiň barşynd...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM ABŞ-nyň Ilçihanasy bilen bilelikde fotosergi gurnady

2021-nji ýylyň 5-nji maýynda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy tarapyndan “Medeni...

Dowamy