Habarlar

Türkmenistanyň DIM-de ýapon wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2019-njy ýylyň 23-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Ýaponiýanyň Ykdysadyýet, söwda we senagat ministrliginiň (METI) Ulgamlaýyn infrastruktura we...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministri howpsuzlyk meseleleri boýunça ýokary derejeli «C5+1» duşuşygyna gatnaşdy

Şu gün, 21-nji awgustynda Nur-Soltan şäherinde «C5+1» formatyndaky ýokary derejeli duşuşyk geçirildi. Bu duşuşyk ykdysadyýet, ekologiýa we howpsuzlyk ýaly ulgamlarda Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň we A...

Dowamy
Aşgabatda Aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň ýetirýän täsirleriniň ara alnyp maslahatlaşylmagy boýunça tegelek stol geçirilýär

2019-njy ýylyň 21-nji awgustynda Türkmenistanyň paýtagtynda Aral deňziniň çökgünliginiň we daşky gurşawyň ýaramazlaşmagynyň eneleriň we çagalaryň saglyk hem-de iýmit ýagdaýlaryna ýetirýän täsirleriniň...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2019-njy ýylyň 20-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen GDA-nyň Ýerine ýetiriji komitetiniň Başlygynyň orunbasary - Ýerine ýetiriji sekretarynyň...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Ukrainanyň Ilçisi bilen duşuşygy geçirildi

2019-njy ýylyň 19-njy awgustynda Türkmenistanyň DIM-de Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň özüniň ýurdumyzdaky diplomatik işini tamamlaýan Uk...

Dowamy
Beýik Britaniýanyň Ilçisi Türkmenistandaky diplomatik missiýasyny tamamlaýar

2019-njy ýylyň 19-njy awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň ýurdumyzdaky diplomatik işini tamamlaýan Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmen...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-özbek syýasy geňeşmeleri geçirildi

2019-njy ýylyň 16-njy awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen-özbek syýasy geňeşmeleri geçirildi. Wekiliýetlere Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow hem-de Özbegistan R...

Dowamy