Habarlar

Aşgabatda «Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: Parahatçylygy we ynanyşmagy gazanmagyň ugrunda hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahaty geçirildi

2021-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: Paraha...

Dowamy
BMG-niň Baş Sekretarynyň Aşgabatda geçirilen halkara maslahatyna gatnaşyjylara ýollan ýüzlenmesi

2021-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň BMG-niň agzalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan we Birleşen Milletler Gurama...

Dowamy
«Türkmenistan we Birleşen Milletler Guramasy: Parahatçylygy we ynanyşmagy gazanmagyň ugrunda hyzmatdaşlyk» atly halkara maslahatyň barşynda birnäçe ikitaraplaýyn resminamalara gol çekildi

Şu gün, 2-nji martda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň agzalygyna kabul edilmeginiň 29 ýyllygy mynasybetli «Türkmenistan we Birleşen Milletler Gu...

Dowamy
Türkmenistanyň Migrasiýa boýunça halkara guramasy bilen hyzmatdaşlygy ösdürmäge ygrarly

Şu gün, 2021-nji ýylyň 2-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Migrasiýa boýunça halkara guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin utgaşdyryjysy, guramanyň Gazagystandaky,...

Dowamy
Türkmenistan bilen Belarus Respublikasynyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi

2021-nji ýylyň 26-njy ferwalynda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-belarus toparynyň bilelikde başlyklyk edijileriniň sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly duşuşygy geçirildi. Duşuşyg...

Dowamy
Türkmenistan BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissarynyň Müdirligi bilen özara hereketlerini giňeltmäge ygrarlydyr

2021-nji ýylyň 25-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary Komissary (UNHCR) Filipppo Grandi bilen onlaýn görnüşinde duşuşygy geçiril...

Dowamy
Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

2021-nji ýylyň 25-nji fewralynda Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi B.Rejepowyň Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýewe Türkmenista...

Dowamy