Habarlar

Owganystanyň Prezidentiniň Türkmenistana sapary

2019-njy ýylyň 20-nji fewralynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Prezidenti Mohammad Aşraf Gani Aşgabat şäherine resmi sapar bilen gelýär. Saparyň çäklerinde 21-nji fewralda Türkmenistanyň Prezide...

Dowamy
Aşgabatda “Durnukly ösüş ugrunda sportuň tutýan orny” atly media-forumy geçirildi

2019-njy ýylyň 19-njy fewralynda Aşgabat şäheriniň Olimpiýa şäherjiginiň “Sport” myhmanhanasynda “Durnukly ösüş ugrunda sportuň tutýan orny” atly media-forum geçirildi. Media forumyň işine Türkmeni...

Dowamy
Türkmen türgeni gylyçlaşmak boýunça açyk çempionatda altyn medaly eýeledi

2019-njy ýylyň 17-nji fewralynda Özbegistanyň Daşkent şäherinde ýetginjekleriň we kadetleriň arasyndaky Merkezi Aziýanyň gylyçlaşmak Konfederasiýasynyň açyk çempionatynda ildeşimiz Jumanazar Döwletnaz...

Dowamy
Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp Özbegistanyň Dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýasy uniwersitetinde çäre geçirildi

2019-njy ýylyň 15-nji fewralynda Özbegistanyň Dünýä ykdysadyýeti we diplomatiýasy uniwersitetinde (DYDU) Türkmenistanyň Özbegistan Respublikasyndaky Ilçisi tarapyndan häzirki zaman tapgyrynda Türkmeni...

Dowamy
Türkmen türgenleri garly-buzly ýollarda ýaryşmak boýunça dünýä Kubogynyň birinji tapgyrynda çykyş etdiler

2019-njy ýylyň 14-17-nji fewralynda Russiýa Federasiýasynda geçen «Russiýa-Demirgazyk tokaýy — 2019» atly garly-buzly ýollar boýunça dünýä Kubogy ugrundaky ýaryşyň birinji tapgyryna türkmen sürüjiler...

Dowamy
Türkmen wekiliýeti Ispaniýa Patyşalygynyň Madrid şäherinde iş saparynda bolýar

2019-njy ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň wekiliýetiniň fewral aýynyň 21-ne çenli dowam etjek Ispaniýa Patyşalygynyň Madrid şäherine iş sapary başlady. Saparyň ilkinji güni türkmen wekiliýeti...

Dowamy
Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp geçirlen dabaraly maslahat

2019-nji ýylyň 18-nji fewralynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp «Türkmen diplomatiýasy: halkara m...

Dowamy