Habarlar

Aşgabat we Budapeşt dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlyklaryny işjeňleşdirmegi göz öňünde tutýarlar

2019-njy ýylyň 20-nji maýynda Wengriýanyň Daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýarto Aşgabada iş sapary bilen geldi. Saparyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistany...

Dowamy
Türkmenistanyň ilçisi ASEAN-da akkreditirlendi

2019-njy ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçisi M.Maşalow Günorta-Gündogar Aziýa döwletleriniň Assosiasiýasynyň (ASEAN) Baş sekretary Lim Joek Hoý-a özüniň ýurduň bu guramadaky wekil...

Dowamy
Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy birinji Hazar ykdysady forumyna bagyşlanan brifing geçirdi

Ýakynda Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanda “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda geçirilmegi meýilleşdirililýän birinji Hazar ykdysady F...

Dowamy
Duşanbede «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň nobatdaky mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 18-nji maýynda Duşanbe şäherinde Täjigistan Respublikasynyň Hökümetiniň şäher rezidensiýasynda «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» Dialogynyň Daşary işler ministrleriniň 7-nji mejlisi geçirildi....

Dowamy
Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň wekiliýetleriniň Duşenbe şäherindäki duşuşygy

2019-njy ýylyň 18-nji maýynda Duşanbe şäherinde «Terrorçylyga we onuň maliýeleşdirilmegine, şol sanda neşe serişdeleriniň bikanun dolanşygyna we gyramaçylykly jenaýatçylyga garşy göreşmekde halkara we...

Dowamy
Ýaponiýanyň Merkezi Aziýa ýurtlary bilen hyzmatdaşlygynyň mümkinçilikleri

Ýaponiýanyň Daşary işler ministri Taro Kono   Ilki bilen, Daşary işler ministri wezipesine bellenenimden soňra ilkinji gezek Merkezi Aziýa topragyna gadam basyp bilýändigim üçin özümiň çäksiz be...

Dowamy
BMG-niň edaralaryna saýlanmagynyň çäklerinde Türkmenistanyň Iş meýilnamasyny taýýarlamak boýunça Pudagara iş toparynyň mejlisi

2019-njy ýylyň 17-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde 2020-2022-nji ýyllar üçin Bütindünýä Azyk maksatnamasynyň Ýerine ýetiriji Geňeşiniň, 2020-2024-nji ýyllar üçin Ilat we ösüş Kom...

Dowamy