Habarlar

Türkmen-hindi syýasy geňeşmeleri geçirildi

2021-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda Türkmenistanyň we Hindistan Respublikasynyň Daşary işler ministrleriniň arasynda iki ýurduň DIM-niň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeler sanly wideoaragatnaş...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti Owganystanyň ýolbaşçy düzümi bilen duşuşyklary geçirdi

2021-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýetiniň Owganystan Yslam Respublikasynyň...

Dowamy
Kabulda daşary işler ministrleriniň derejesinde Türkmenistanyň we Owganystanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2021-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda Kabul şäherinde Türkmenistanyň we Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow we Owgany...

Dowamy
Türkmenistanyň we Owganystanyň wekilleri özara bähbitli hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

2021-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekilçilikli wekiliýeti Owganystan Y...

Dowamy
ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysy Aşgabat jemleýji resminamasynyň kabul edilmegine bagyşlanan brifing geçirdi

2021-nji ýylyň 8-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçysy Natalýa Drozd brifing geçirdi. Brifingiň esasy temasy, geçen ýylyň 12-nj...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary GFR-nyň Hökümetiniň Owganystan we Pakistan boýunça Ýörite wekili bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi

2021-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň GFR-nyň Hökümetiniň Owganystan we Pakistan boýunça Ýörite wekili Markus Potzel bilen telefon arkaly sö...

Dowamy
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň baştutany metbugat-maslahatyny geçirdi

2021-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda Aşgabatda BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça Ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkeziniň baştutany Natalýa G...

Dowamy