Habarlar

Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň berkidilmegi

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri E.Annamuhammedowyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we...

Dowamy
Türkmen-norwegiýa hyzmatdaşlygynyň möhüm ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň Norwegiýa Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (oturýan ýeri Oslo ş.) Ol...

Dowamy
Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň senagat toplumynyň wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Russiýa Federasiýasynyň Söwda senagat edarasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Türkmen tarapyndan onlaýn görnüşinde geçen duşuşygyň işine Türkmenistanyň Senagat...

Dowamy
GDA-nyň Ykdysady geňeşiniň nobatdaky mejlisi sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady geňeşiniň 86-njy mejlisi sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň Maliýe we ykd...

Dowamy
GDA-nyň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça Geneşiniň ýörite mejlisi geçirildi

2020-nji ýylyň 30-njy iýunynda Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Saglygy goraýyş babatda hyzmatdaşlyk boýunça XXXI ýörite mejlisi wideokonferensiýa görnüşinde geçirildi. Duşuşykda türkmen wekiliýetin...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti doglan güni mynasybetli gutlaglary kabul edýär

2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 63 ýaşady. Bu Muhammet Pygamberiň ýaşydyr. Türkmen halkynyň asylly däplerine görä bu ýaşa ýetmek – belent mertebe bol...

Dowamy
Koreýanyň Halkara Söwda Assosiasiýasynyň we «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumynyň sekretariatynyň wekilleri bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi

2020-ni ýylyň 29-njy iýunynda Koreýanyň Halkara Söwda Assosiasiýasynyň, «Merkezi Aziýa – Koreýa Respublikasy» hyzmatdaşlyk forumynyň sekretariatynyň, şeýle  hem Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Söwda-senagat...

Dowamy