Habarlar

Türkmenistanyň Prezidentiniň Koreýa Respublikasynyň Prezidenti bilen telefon arkaly söhbetdeşligi

2020-nji ýylyň 28-nji awgustynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Iki dostlukl...

Dowamy
Ministrler derejesindäki gepleşikleriň barşynda türkmen-eýran ykdysady hyzmatdaşlygynyň derwaýys meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2020-nji ýylyň 25-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň hem-de Eýran Yslam Respublikasynyň Ýol we şäher gurluşyk ministri Mohammad Eslaminiň arasynda onlaýn görnüşinde du...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-niň ýolbaşçysynyň Awstriýanyň Ilçisi bilen telefon arkaly söhbetdeşligi geçirildi

2020-nji ýylyň 25-nji awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň özüniň ýurdumyzdaky diplomatik işini tamamlaýan Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly y...

Dowamy
Türkmenistanyň Mejlisi birnäçe halkara resminamalaryna goşulmak boýunça kararlary kabul etdi

2020-nji ýylyň 22-nji awgustynda Türkmenistanyň Mejlisiniň altynjy çagrylyşynyň onunjy maslahaty sanly wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Maslahata ýurdumyzyň ugurdaş ministrlikleriniň we pudak eda...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Bildirişi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň Administratiw-tehniki işgärleri taýýarlamak boýunça okuw merkezini tamamlan hünärmenleri Türkmenistanyň Daşary işler minist...

Dowamy
Merkezi Aziýanyň saglygy goraýyş ulgamynyň hünärmenleri we halkara bilermenler çagalaryň hem-de ýetginjekleriň saglyk ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar

2020-nji ýylyň 20-nji awgustynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) hem-de Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasynyň (Ý...

Dowamy
Parlament Ýolbaşçylarynyň 5-nji Bütindünýä maslahaty öz işine başlady

2020-nji ýylyň 19-njy awgustynda wideoaragatnaşyk arkaly Awstriýa Respublikasynyň Wena şäherinde Parlament Ýolbaşçylarynyň 5-nji Bütindünýä maslahaty öz işine başlady. Parlamentara Birleşigi tarapy...

Dowamy