Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky Ilçihanalarynyň, konsullyk edaralarynyň we halkara guramalaryň ýanyndaky hemişelik wekilhanalarynyň adyndan sosial torlarda açylan resmi akkauntlar barada maglumat

Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Ilçihanasy instagram
Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky Konsullygy (Maýn boýundaky Frankfurt ş.) instagram
Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasydaky Ilçihanasy facebook twitter
Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky Konsullygy (Aktau ş.) instagram twitter
Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Ilçihanasy instagram facebook twitter
Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky Ilçihanasy instagram facebook twitter
Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky Ilçihanasy instagram twitter
Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky Ilçihanasy instagram facebook twitter
Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy facebook twitter
Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky Baş konsullygy (Hyrat ş.) facebook twitter
Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky Baş konsullygy (Mazary-Şarif ş.) twitter
Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky Ilçihanasy instagram
Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky Ilçihanasy instagram
Türkmenistanyň Awstriýa Respublikasyndaky Ilçihanasy instagram facebook twitter
Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Ilçihanasy instagram
Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Baş konsullygy (Kazan ş.) instagram
Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Konsullygy (Astrahan ş.) instagram telegram
Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasy instagram facebook twitter
Türkmenistanyň Belarus Respublikasyndaky Ilçihanasy instagram youtube
Türkmenistanyň Hindistandaky Ilçihanasy instagram facebook twitter
Türkmenistanyň ABŞ-daky Ilçihanasy instagram facebook twitter youtube
Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky edarasynyň ýanyndaky hemişelik wekilhanasy instagram twitter
Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky Ilçihanasy instagram
Türkmenistanyň Saud Arabystany Patyşalygyndaky Ilçihanasy instagram twitter
Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygyndaky Ilçihanasy instagram
Türkmenistanyň Gyrgyz Respublikasyndaky Ilçihanasy instagram
Türkmenistanyň Malaýziýadaky Ilçihanasy instagram facebook twitter
Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy instagram
Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygy instagram
Türkmenistanyň Dubaý şäherindäki Baş konsullygy