Habarlar

Türkmenistanyň DIM-de GAR-nyň Ilçisi bilen duşuşyk geçirildi

2019-nji ýylyň 16-njy awgustynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen gelen Günorta Afrika Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (otur...

Dowamy
Birinji Hazar ykdysady forumynyň jemleri boýunça başlyklygyň Beýannamasy

2019-njy ýylyň 11–12-nji awgustynda Türkmenistanyň Türkmenbaşy şäherinde Birinji Hazar ykdysady forumy geçirildi. Forumyň çäklerinde birnäçe halkara çäreleri guraldy, bu çäreleriň netijeleri boýunç...

Dowamy
Eýranyň birinji Wise-prezidenti Birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşdy

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Eýran Yslam Respublikasynyň birinji wise-prezidenti Eshak Jahangiriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Türkmenbaşy şäherine geldi. 12-nji awgustda günüň birinji ýarymyn...

Dowamy
«Awazada» türkmen-gazak gatnaşyklaryny giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Gazagystan Respublikasynyň premýer-ministri Askar Maminyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli wekiliýet Birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin Türkmenbaşy şäherine...

Dowamy
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministri Birinji Hazar ykdysady forumynyň çäklerinde Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşyk geçirdi

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Özbegistan Respublikasynyň premýer-ministri Abdulla Aripowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli wekiliýet Birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin Türkmenbaşy şäheri...

Dowamy
Türkmenistan we Russiýa köpugurly hyzmatdaşlygy sazlaşykly giňeldýärler

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy D.Medwedewiň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli rus wekiliýeti Birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin Türkmenbaşy şäher...

Dowamy
Azerbaýjanyň Premýer-ministri Birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşdy

2019-njy ýylyň 11-nji awgustynda Azerbaýjan Respublikasynyň premýer-ministri Nowruz Mamedowyň ýolbaşçylygyndaky wekilçilikli wekiliýet Birinji Hazar ykdysady forumyna gatnaşmak üçin Türkmenbaşy şäheri...

Dowamy