Habarlar

Aşgabatda Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-belarus Hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2019-njy ýylyň 22-nji maýynda Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýalar ministrliginde Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-belarus Hökümetara toparynyň dokuzynjy mejlisi geçirildi. Türkmen wekiliýe...

Dowamy
Türkmenistan we Gruziýa dürli ugurlarda ikitaraplaýyn gatnaşyklaryny giňeldýärler

2019-njy ýylyň 21-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Gruziýanyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Gruzin wekiliýetine...

Dowamy
Türkmenistan we ÝHHG köp ugurly hyzmatdaşlygy giňeltmäge ygrarly

2019-njy ýylyň 21-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň häzirki başlygy we Slowakiýa Respublikasynyň Daşary we Ýewropa işleri boýunça...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýetiniň halkara guramalaryň ýolbaşçylary bilen Parižde bolan duşuşyklary

Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti 2019-njy ýylyň 20-21-nji maý aralygynda Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň (YHÖG) ýolbaşçylygynyň çakylygy boýunça...

Dowamy
Wengriýanyň Daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýartonyň Aşgabada iş sapary

Wengriýanyň Daşary işler we daşary söwda ministri Peter Siýarto Türkmenistanyň DIM-de geçirilen duşuşykdan soňra žurnalistleriň sowallaryna jogap berdi: - Siz şu gün Türkmenistanyň Prezidenti bilen...

Dowamy
Aşgabatda ÝHHG-niň sebitleýin okuw maslahaty öz işine başlady

2019-njy ýylyň 20-nji maýynda Aşgabatda ÝHHG-niň «Sebitleýin ykdady özarabaglanşyklylyk ýolunda – söwda we ulag ulgamynda ýardam etmegiň milli gurallary» atly sebitleýin okuw maslahaty öz işine başlad...

Dowamy
Türkmenistanyň Ilçisi Adygeýa Respublikasyna baryp gördi

2019-njy ýylyň 17-18-nji maýy aralygynda Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisiniň Adygeýa Respublikasyna iş sapary boldy. Saparyň çäklerinde Türkmenistanyň I...

Dowamy