RSS

Habarlar

Brýusselde «Türkmenistan-ÝB» bilelikdäki komitetiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

2016-njy ýylyň 9-11-nji noýabry aralygynda Türkmenistanyň wekiliýeti Hyzmatdaşlyk we söwda Ylalaşygynyň çarçuwasyndaky «Türkmenistan-ÝB» bilelikdäki komitetiniň nobatdaky 16-njy mejlisine gatnaşmak ma...

Dowamy
Özbegistan Respublikasynda Türkmenistanyň medeniýet günleri başlady

2016-njy ýylyň 8-nji noýabrynda Daşkent şäheriniň Alyşir Nowaýy adyndaky Döwlet akademiki balet teatrynda Türkmenistanyň Özbegistandaky Medeniýet günleriniň açylyş dabarasy geçirildi. Özbegistan Re...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Malaýziýa resmi sapary

2016-njy ýylyň 7-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow resmi sapar bilen Malaýziýa ugrady. Düýn agşam hormatly Prezidentimiziň uçary Kuala-Lumpuryň halkara howa menziline...

Dowamy
Tähranda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllygy mynasybetli dabaraly çäreler

2016-njy ýylyň 7-8-nji noýabrynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 25 ýyllyk baýramy mynasybetli Türkmenistanyň Eýran Yslam Respublikasyndaky (Tähran ş.) Ilçihahansy tarapyndan Tähran şäherinde da...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Polşa Respublikasynyň Ilçisi bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 7-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Aşgabada iş sapary bilen gelen Polşa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi j-p M...

Dowamy
Hazarýaka döwletleriniň wekilleriniň Hazar deňzinde biologik serişdeleriniň bikanun awlanylmagyna (brakonýerçylyga) garşy göreş babatda hyzmatdaşlyk etmek hakynda Teswirnamasynyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşmagyň 1-nji duşuşygy

2016-njy ýylyň 7-nji noýabrynda Aşgabatda hazarýaka döwletleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda Hazarýaka döwletleriniň wekilleriniň Hazar deňzinde biologik serişdeleriniň bikanun awlanylmagyna (brakonýe...

Dowamy
Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti bilen duşuşyk

2016-njy ýylyň 4-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistana iş sapary bilen gelen, Özbegistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň orunbasary, «Uzawtosanoat»PJ-niň dolandyr...

Dowamy