RSS

Habarlar

Tbiliside Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde Gruziýanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň we Gruziýanyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda daşary işler ministriniň orunbasarlary derejesinde syýasy ge...

Dowamy
Dubaýda Aşgabatda Aziýa oýunlarynyň başlamagyna 150 gün galmagyny giňden bellediler

2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde Dubaý şäherinde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň başlamagyna 150 güniň galandygyna bagyşlanan medeni çäre geçirildi. Çärä Birleşen Arap E...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM–nde Ýapon Gaznasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ýapon Gaznasynyň Prezidenti j-p Hiroýasu Andonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet bilen duşuşdy. Gepleşikleriň dowamynda tr...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Serbiýa Respublikasy bilen syýasy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 20-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistan bilen Serbiýa Respublikasynyň arasynda Daşary işler ministrleriniň orunbasarlary derejesinde syýasy geňeşmeler g...

Dowamy
Ýewropa Parlamentiniň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 19-njy aprelinde Türkmenistanyň DIM–nde Türkmenistanyň Daşary işler ministri Aşgabada iş sapary bilen gelen Ýewropa Parlamentiniň Wise-Prezidenti j-p Rişard Çarneskiniň ýolbaşçylygyndak...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Gazagystan Respublikasyna döwlet sapary

2017-nji ýylyň 18-nji aprelinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Gazagystan Respublikasyna iki günlük döwlet saparyna ugrady. Iki ýurduň Döwlet baýdaklary bilen bezelen Gazagystan R...

Dowamy
Aşgabatda Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi

2017-nji ýylyň 17-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi....

Dowamy