RSS

Habarlar

Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministriniň Türkmenistana sapary

2017-nji ýylyň 28-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistana sapar bilen gelen Ermenistan Respublikasynyň Premýer-ministri Karen Karapetýan bilen gepleşikleri geç...

Dowamy
Aşgabatda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-slowen toparynyň ikinji mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 27-nji martynda Aşgabatda Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-slowen hökümetara toparynyň ikinji mejlisi geçirildi. Toparyň slowen bölegine Sloweniýa Respublikasynyň...

Dowamy
ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň wekilleri bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen, Daniýa Patyşalygynyň Parlamentiniň deputaty, ÝHHG-niň Parlament Assambleýasynyň ýanyndaky Dani...

Dowamy
Aşgabatda türkmen-gyrgyz syýasy geňeşmeleri geçirildi

2017-nji ýylyň 23-nji martynda Aşgabat şäherinde iki ýurduň daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde Türkmenistanyň we Gyrgyz Republikasynyň daşary işler ministrlikleriniň arasynda syý...

Dowamy
Palestina Döwletiniň Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy

2017-nji ýylyň 23-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Palestina Döwletiniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Hossein Ali Mustafa Gannam bilen duşuşdy.    ...

Dowamy
ÝHHG-nyň Aşgabatdaky merkezi geljekki diplomatlary taýýarlamakda ýardam berýär

2017-nji ýylyň 17-nji martynda Aşgabatda ÝHHG-nyň ýardam bermeginde gurnalan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynyň we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwer...

Dowamy
Tbiliside Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 16-njy martynda Gruziýanyň Sport we ýaşlaryň işi boýunça ministrliginiň mejlisler zalynda şu ýyl “Sagdynlygyň we ruhubelentligiň ýyly” diýip yglan edilmegi hem-de ýurdumyzda geçirilýän...

Dowamy