RSS

Habarlar

Türkmen-täjik hökümetara toparynyň mejlisi

2017-nji ýylyň 26-27-nji ýanwarynda Aşgabatda Söwda-ykdysady we ylmy-tehniki hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-täjik hökümetara toparynyň nobatdaky ýedinji mejlisi geçirildi. Toparyň täjik böle...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Bütindünýä Bankynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 26-njy ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Bütindünýä Bankynyň Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin direktory hanym Liliýa Burunçukyň baştutanlygyndaky Bütindünýä Bankynyň...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Özbegistan Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Özbegistan Respublikasynyň Birinji Wise-premýeri, «Узбекистан темир йуллари» PJ-niň müdiriýetiniň başlygy j-p Açilbaý Ramatowyň ýo...

Dowamy
Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň daşary syýasat edaralarynyň arasyndaky syýasy geňeşmeler

2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Aşgabatda Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Özbegistan Respublikasynyň Daşary işler min...

Dowamy
Aşgabatda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdalyk boýunça bilelikdäki Türkmen-Özbek toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Aşgabatda söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdalyk boýunça bilelikdäki Türkmen-Özbek toparynyň nobatdaky on üçünji mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine Türkmeni...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde KHBS-ni ösdürmek meseleleri boýunça tegelek stol görnüşindäki duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň DIM-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň işini ösdürmegiň we kämilleşdirmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşmak boýunça Türkmenistanyň KHBS-ni...

Dowamy
Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy

2017-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi jenap Farruh Homiddin Şarifzoda...

Dowamy