TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 15-nji sentýabryndaky Permanyna laýyklykda, Kömekow Toýly Babaýewiç başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Azerbaijan Respublikasyndaky  (Baku şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesinden boşadyldy.