TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2022-nji ýylyň 7-nji iýulyndaky Karary bilen Silapberdi Aşyrgeldiýewiç Nurberdiýew, başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň ýanyndaky wekilhanasynyň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Senagat ösüşi boýunça guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekili we Türkmenistanyň Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň ýanyndaky hemişelik wekili wezipelerinden boşadyldy.