icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

24 oktýabr 2018

1250

Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýetiniň Rumyniýa iş sapary

2018-nji ýylyň 22-24-nji oktýabry aralygynda Rumyniýanyň Parlamentiniň  Deputatlar Palatasynyň  deputaty, türkmen-rumyn parlamentara dostluk toparynyň ýolbaşçysy Istwan-Ýanoş Antalanyň çakylygy esasynda, türkmen-rumyn parlamentara dostluk toparynyň agzalary bolan Türkmenistanyň Mejlisiniň wekiliýeti Rumyniýada iş saparynda boldy.

Saparyň çäklerinde türkmen wekiliýeti Rumyniýanyň Parlamentiniň türkmen-rumyn parlamentara dostluk toparynyň agzalary, deputatlar bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşygyň barşynda taraplar Türkmenistan bilen Rumyniýanyň arasyndaky söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlaryndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň we olaryň geljekdäki ösüşiniň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Şeýle hem saparyň çäklerinde türkmen wekiliýeti Rumyniýanyň Senatynyň Wise-spikeri Adrian Susuýan, Parlamentiň Aşaky Palatasynyň (Deputatlar Palatasynyň) Wise-spikeri Ýeudjen Nikoliçea we Deputatlar Palatasynyň Daşary işler boýunça Komitetiniň başlygy Rozalýa-Ibolýa Biro bilen duşuşyklar geçirdi.

Saparyň meýilnamasynyň çäklerinde Türkmenistanyň wekiliýeti Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň Döwlet sekretary Dan Nekulaesku bilen hoşallyk duşuşygyny geçirdi.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi