icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

28 aprel 2020

995

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary bilen onlaýn gepleşikler geçirildi

2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Energetika Hartiýasynyň Baş sekretary Urban Rusnak bilen wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirildi.

Türkmen tarapyndan duşuşyga Türkmenistanyň Prezidentiniň nebitgaz meseleleri boýunça geňeşçisi, ýurdumyzyň degişli ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň, şol sanda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň, Adalat ministrliginiň, Energetika ministrliginiň, “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň ýolbaşçylary we wekilleri gatnaşdylar.

Gepleşikleriň dowamynda taraplar soňky ýyllarda ýokary derejä ýeten Türkmenistan bilen Energetika Hartiýasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegi bilen baglanyşykly birnäçe meseläni ara alyp maslahatlaşdylar. Mundan başga-da, taraplar Energetika Hartiýasy bilen Şertnamanyň döwrebaplaşdyrylmagy, energogöterijileriň üstaşyr geçiş meseleleri we halkara gün tertibiniň dünýäniň energiýa bazarlaryna täsiri bilen baglanyşykly meselelere garadylar.

Türkmen tarapy, şeýle hem, Energetika Hartiýasy Sekretariatynyň sebitde energiýa bazarlarynyň integrasiýasyny ösdürmek, energetika pudagynda uzak möhletli durnuklylygy gazanmak, sarp edijileri howpsuz, durnukly we bäsdeş energiýa bilen üpjün etmeklige gönükdirilen strategiki infrastruktura taslamalaryny öňe sürmek üçin sebitleýin çäreleriň ähmiýetini goldaýandygyny nygtady.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi