icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

01 aprel 2021

1554

Türkmen wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygy bilen duşuşygy

Şu gün, 2021-nji ýylyň 1-nji aprelinde Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R.Ö.Meredowyň we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Türkmenistanyň Ýokary Gözegçilik edarasynyň başlygy S.G.Berdimuhamedowyň Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň başlygy M.W.Mişustin bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň strategiki häsiýetini nygtap, iki döwletiň arasyndaky syýasy gepleşikleriň ýokary derejesini kanagatlanma bilen bellediler. Hökümetleriň arasynda özara hereketleri mundan beýläk-de giňeltmäge bolan gyzyklanma nygtaldy.

Taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklary yzygiderli ösdürmek, şol sanda söwda-ykdysady we maýa goýumlar gatnaşyklaryny giňeltmek, şeýle-de medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy berkitmek dogrusynda garaýyşlaryny beýan etdiler. Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasynyň sebitleri bilen hyzmatdaşlygyň netijeliligi bellenildi.

Sebit we halkara gün tertibiniň möhüm meseleleri boýunça pikir alşyldy.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi