Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Türkmenistana sapar bilen geldi

img

27/11/2021

352

2021-nji ýylyň 27-nji noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Ibrahim Raisi 28-nji noýabrda Türkmenistanyň ýolbaşçylygynda geçiriljek Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasyna agza-döwletleriň Baştutanlarynyň XV duşuşygyna gatnaşmak maksady bilen Türkmenistana iş sapary bilen geldi.

Aşgabat şäheriniň Halkara howa menzilinde ýokary derejeli myhmanyň Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen duşuşygy geçirildi. Gepleşikleriň barşynda iki dostlukly goňşy ýurtlaryň arasyndaky netijeli döwletara gatnaşyklaryny giňeltmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.