icon
Türkmençe
Русский
English
2023-nji ýyl - «Arkadag Serdarly
bagtyýar ýaşlar ýyly
»
img

18 awgust 2022

796

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekili A.Ataýewanyň we ABŞ-niň BMG-däki Hemişelik wekili L.Tomas-Grinfildiň arasynda duşuşyk

2022-nji ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekilhanasynda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky Hemişelik wekili A.Ataýewanyň ABŞ-niň BMG-däki Hemişelik wekili Linda Tomas-Grinfild bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda BMG-niň BA-nyň öňümizdäki 77-nji sessiýasy hem-de iki ýurduň BMG-de ileri tutýan ugurlary we BMG-däki özgertmeler bilen bagly meseleler boýunça netijeli pikir alşyldy.

Türkmenistanyň Ilçisi söhbetdeşligiň başynda BMG-niň BA-nyň «Merkezi Aziýanyň parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnamasyny goldandygy üçin amerikan tarapyna minnetdarlyk bildirdi we onuň kabul edilmeginiň netijeleri boýunça ABŞ-niň wekiliniň oňyn çykyş edendigini aýratyn belläp geçdi.

A.Ataýewa Türkmenistanyň BMG-niň BA-nyň 77-nji sessiýasyndaky ileri tutýan ugurlary barada jikme-jik aýtmak bilen, parahatçylyk we howpsuzlyk, durnukly ösüş, zenan parlament agzalary, öňüni alyş diplomatiýasy we ulag ugurlaryndaky başlangyçlaryny beýan etdi.

Duşuşygyň barşynda BMG-däki, hususan-da Howpsuzlyk Geňeşindäki özgertmeler boýunça pikir alşyldy. Taraplar BMG-niň Howpsuzlyk Geňeşiniň işinde açyklygyň zerurdygy hem-de aýratyn amallaryň gaýtalanmazlygy üçin BMG-niň düzümleriniň özgerdilmegi pikirlerinde ylalaşdylar.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2023 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi