Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň habary

2017-nji ýylyň 13-nji iýunynda Aşgabatda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) Global kontrterroristik strategiýasynyň Merkezi Aziýada amala aşyrylyşy boýunça «Merkezi Aziýa – BMG» ýokary derejedäki duşuşygyň netijeleri boýunça kabul edilen Aşgabat Beýannamasy Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 71-nji Sessiýasynyň hem-de Howpsuzlyk Geňeşiniň resminamasy hökmünde beýan edildi we BMG-niň resmi dillerinde çap edildi.