icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img
img
img
img
img
img

06 dekabr 2023

1420

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmen-Awstriýa jemgyýetiniň başlygy bilen duşuşyk geçirildi

2023-nji ýylyň 6-njy dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler Ministri Raşid Meredow iş sapary bilen Aşgabat şäherine gelen Türkmen-Awstriýa jemgyýetiniň başlygy Neda Berger bilen duşuşdy.

Duşuşygyň barşynda Türkmen-Awstriýa hyzmatdaşlygynyň ýagdaýy barada gyzykly pikir alyşma geçirildi. Şol bir wagtyň özünde söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer ugurlarda netijeli özara gatnaşyklar we ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy hasam giňeltmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Şu nukdaýnazardan Awstriýa kompaniýalarynyň “akylly” Arkadag şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna gatnaşmagynyň geljegi göz öňünde tutulýar.

Söhbetdeşler medeni-ynsanperwer ulgamynda hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler we konsertleri we beýleki bilelikdäki çäreleri, iki ýurduň Türkmenistanda we Awstriýa Respublikasynda Medeniýet günlerini geçirmekde hyzmatdaşlygy giňeltmegiň möhümdigini bellediler.

Duşuşygyň ahyrynda ministr R.Meredow N.Bergere akkreditasiýa şahadatnamasyny gowşurdy we myhmany Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde "Galkynyş" Türkmen-Awstriýa žurnalynyň redaktory hökmünde bellige alynmagy bilen gutlady.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi