Habarlar

Türkmenistan we BMG-niň ýanyndaky Ulag diplomatiýasynyň Halkara merkezi hyzmatdaşlygy giňeltmegiň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2022-nji ýylyň 21-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň BMG-niň ýanyndaky Ulag diplomatiýasynyň Halkara merkeziniň Ýerine ýetiriji sekretary Igor Runow bilen onlaýn duşuşyg...

Dowamy
Wenada Türkmenistan - ÝHHG ulag we logistika ösüşi ulgamynda tema boýunça sebitleýin maslahat geçirildi

2022-nji ýylyň 20-nji iýunynda Wena şäherinde "Türkmenistan - ÝHHG: transport we logistika ösüş ulgamynda sebitleýin hyzmatdaşlyk" ady bilen onlaýn  formatda sebitleýin maslahat geçirildi. Bu maslahat...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

2022-nji ýylyň 20-nji iýunynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň prezidenti, dolandyryjylar geňeşiniň agzasy Hou Siszýuny kabul etdi.  “CNPC-niň”...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti Almatyda Durnukly ösüş maksatlary boýunça sebitleýin Sammitiň işine gatnaşýar

2022-nji ýylyň 16-njy iýunynda Almaty şäherinde «COVID-den azat - Merkezi Aziýada adalatly dikeldiş ýolunda» atly tema bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynda Durnukly ösüş maksatlary boýunça ikinji sebitleýi...

Dowamy
Türkmenistan-Çehiýa: ykdysady ulgamda hyzmatdaşlyk ugurlary

2022-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň we Çeh Respublikasynyň söwda-ykdysady ulgamynyň wekilleri göni wideo aragatnaşyk arkaly duşuşyk geçirdiler. Duşuşygyň dowamynda taraplar iki ýurduň söw...

Dowamy
ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary bilen HHR-nyň Ilçisiniň arasyndaky duşuşyk

2022-nji ýylyň 16-njy iýunynda Türkmenistanyň DIM-de ÝUNESKO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň jogapkär sekretary Ç.Rüstemowanyň Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşa...

Dowamy
Türkmenistanyň we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidentleriniň arasyndaky gepleşikler

2022-nji ýylyň 15-nji iýunynda Eýran Yslam Respublikasynyň paýtagtynda bu ýurda resmi sapar bilen gelen Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň ýokary derejedäki gepleşikleri geçirildi. Türkmenistanyň w...

Dowamy