RSS

Habarlar

Türkmenistan Ukraina ynsanperwer kömegi iberdi

Türkmen halkynyň hoşniýetli goňşuçylyk däplerine, ynsanperwerlik we raýdaşlyk ýörelgelerine esaslanyp, 2023-nji ýylyň 22-nji martynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky hossarlyga mätäç çagalara kömek...

Dowamy
Ysraýylyň täze bellenen Ilçisi Türkmenistanyň DIM-nde öz ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2023-nji ýylyň 22-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow Ysraýyl Döwletiniň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi Ysmaýyl Haldi bilen duşuşyk geçirdi we onuň dowamynda ynanç h...

Dowamy
TÜRKSOÝ bilen hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlaryna seredildi

2023-nji ýylyň 22-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türki medeniýetiniň halkara guramasynyň Baş sekretary Sultanbaý Raýew bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň çäkleri...

Dowamy
Türkmenstan bilen Halkara Atom Energiýasy Agentligiň arasynda hyzmatdaşlyk ugurlary maslahatlaşyldy

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýew bilen Halkara Atom Energiýasy Agentligiň Baş direktory M.Grossiň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu Agentligi...

Dowamy
Türkmen-Awstriýa syýasy maslahatlaşmalar barada

2023-nji ýylyň 20-nji martynda Wena şäherinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işleri boýunça Federal ministrliginiň arasynda syýasy geňeşmeler...

Dowamy
Katarda Türkmenistanyň Ilçihanasy açyldy

2023-nji ýylyň 20-nji martynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň Katara döwlet saparynyň çäklerinde Doha şäherinde Türkmenistanyň Ilçihanasynyň açylyş dabarasy boldy. Dabaraly çärä daşary...

Dowamy
Türkmen-Katar gatnaşyklarynyň hukuk binýady pugtalandyryldy

Ikiçäk görnüşdäki duşuşyk tamalanandan soňra hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň hem-de Emir Şeýh Tamim bin Hamad Al Taniniň gatnaşmagynda şu aşakda görkezilen ikitaraplaýyn resminamalara g...

Dowamy