RSS

Habarlar

Türkmenistanyň wekiliýeti Bakuda geçirilen Goşulyşmazlyk Hereketiniň maslahatyna gatnaşdy

2018-nji ýylyň 5-6-njy aprelinde Baku şäherinde Goşulyşmazlyk Hereketiniň: «Durnukly ösüşiň hatyrasyna halkara parahatçylygy we howpsuzlygy höweslendirmek» atly aralyk ministrleriň derejesindäki masla...

Dowamy
Türkmenistan we Koreýa Halk Demokratik Respublikasy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar

2018-nji ýylyň 7-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredowyň Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň Daşary işler ministri Li Ýon Ho bilen duşu...

Dowamy
Minskde GDA-nyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi geçirildi

2018-nji ýylyň 6-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary S.G.Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Minsk şäherinde Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Da...

Dowamy
Estoniýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgasyny gowşurdy

2018-nji ýylyň 4-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde iş sapary bilen türkmen paýtagtyna gelen Estoniýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi (ýe...

Dowamy
Türkmenistanyň we Iordan Haşemit Patyşalygy syýasy geňeşmeleri geçirdiler

2018-nji ýylyň 4-5-nji aprelinde Türkmenistanyň wekiliýeti gulluk iş saparynda boldylar. 4-nji aprelde Amman şäherinde Daşary syýasat edaralarynyň arasynda syýasy geňeşmeler boldy. Bu syýasy geňeşm...

Dowamy
ÝHHG-niň bilermenleri Türkmenistanyň häzirki zaman dünýäsinde wehimlere we howplara garşy göreşde netijeli tejribesini bellediler

2018-nji ýylyň 3-nji aprelinde Aşgabatda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň häzirki zaman dünýäsinde ekstremizmiň we radikalizmiň howplaryna garşy göreşmäge köptaraplaýyn çemeleşmeler me...

Dowamy
Bagdatda türkmen-yrak syýasy geňeşmeleri geçirildi

2018-nji ýylyň 2-nji aprelinde Bagdat şäherinde Daşary işler ministrleriniň orunbasarlarynyň derejesinde syýasy geňeşmeleriniň ikinji mejlisi geçirildi. Duşuşygyň başynda 2017-nji ýylyň 25-nji iýul...

Dowamy