RSS

Habarlar

Türkmenistanyň Azerbaijan Respublikasyndaky Ilçisi ynanç hatlaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 13-nji iýulynda Türkmenistanyň Azerbaijan Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi M.Işangulyýew (oturýan ýeri Baku şäheri) Azerbaijan Respublikasynyň Prezidenti Ilham...

Dowamy
Tbiliside Türkmenistan bilen Gruziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy dabaraly bellenildi

2017-nji ýylyň 14-nji iýulynda Gruziýanyň Milli ylymlar akademiýasynyň uly zalynda Türkmenistanyň we Gruziýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygy mynasybetli Halkara mas...

Dowamy
Pekinde bilelikde ýerine ýetirilýän ykdysady taslamalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça türkmen-hytaý iş toparynyň 2-nji mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 13-nji iýulynda Pekinde bilelikde ýerine ýetirilýän ykdysady taslamalaryň howpsuzlygyny üpjün etmek boýunça iş toparynyň 2-nji mejlisi geçirildi. Onuň dowamynda taraplar iş toparynyň...

Dowamy
Duşanbede türkmen-täjik syýasy geňeşmeleri geçirildi

2017-nji ýylyň 13-nji iýulynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri R. Meredow Täjigistan Respublikasyna saparda boldy.   14-nji iýulda Täjigistan Resp...

Dowamy
Türkmenistan – Germaniýa: geljekki hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri

2017-nji ýylyň 10-12-nji iýulynda Türkmenistanyň wekiliýeti Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. 10-njy iýulda wekiliýet “Türkmenistan - Germaniýa: geljekki hyzmatdaşlygyň mümk...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýeti Özbegistana sapary amala aşyrdy

2017-nji ýylyň 11-12-nji iýulynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti Özbegistan Respublikasynda iş sapary bilen boldy. Saparyň çäklerinde iki ýurduň daşary syýasat...

Dowamy
Bosniýa we Gersegowinanyň Türkmenistandaky täze bellenen Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2017-nji ýylyň 10-njy iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabada iş sapary bilen  gelen Bosniýa we Gersegowinanyň Türkmenistandaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi...

Dowamy