icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

14 noýabr 2023

1090

Türkmenistan-UNODC hyzmatdaşlyk ugurlary işjeňleşdirilýär

2023-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Türkmenistanyň Baş prokurorynyň orunbasarynyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet Birleşen Milletler Guramasynyň Wenadaky edarasynyň binasynda BMG-niň Neşe we jenaýatçylyk baradaky müdirliginiň (UNODC) ýolbaşçylary bilen duşuşyk geçirdi.

Duşuşygyň barşynda Korrupsiýa garşy iş alyp barýan hukuk goraýjy edaralaryň Global toruna - GlobE ulgamyna türkmen tarapynyň goşulýandygy bellenildi we onuň çäklerinde işjeň hyzmatdaşlygyň alnyp baryljakdygyna ynam bildirildi.

Şeýle hem BMG-niň Transmilli guramaçylykly jenaýatçylyga garşy Konwensiýasynyň we onuň üç sany goşmaça Teswirnamalarynyň hem-de BMG-niň korrupsiýa garşy Konwensiýasynyň çäklerinde göz öňünde tutulan wezipeleriň durmuşa geçirilişine we meýilleşdirilýän işlere üns berildi.

Mundan başga-da, Türkmenistan bilen UNODC-yň arasyndaky hyzmatdaşlygyň çäklerinde geljekde amala aşyrylmaly ugurlar barada özara pikir alyşyldy.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi