Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2017-nji ýylyň 15-nji sentýabryndaky Permany bilen, Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýew Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Abu-Dabi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.