TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky Permany bilen, Parahat Hommadowiç Durdyýew başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň  Hindistan Respublikasyndaky (Nýu-Deli ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Bangladeş Halk Respublikasyndaky  Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hem-de Türkmenistanyň  Nepal Federatiw Demokratik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipelerinden boşadyldy.