TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 18-nji ýanwaryndaky Permany bilen, Şalar Geldinazarow Türkmenistanyň Hindistan Respublikasyndaky (Nýu-Deli ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.