TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 21-nji ýanwarynda çap edilen Permany bilen, Berdimurat Rejepow başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň  Italiýa Respublikasyndaky (Rim şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Ysraýyl Döwletindäki Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Ispaniýa Patyşalygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi,  Türkmenistanyň  Gresiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi we Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalygy guramasynyň ýanynda Türkmenistanyň Hemişelik wekili wezipelerinden boşadyldy.