TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ KARARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 4-nji noýabrynda gol çeken Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Berlin ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Berdimyrat Rejepow Birleşen Milletler Guramasynyň Bütindünýä syýahatçylyk  guramasynyň (BMG BSH) ýanynda Türkmenistanyň Hemişelik wekili wezipesine bellenildi.