TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2021-nji ýylyň 17-nji oktýabrynda gol çeken Permanyna laýyklykda Türkmenistanyň Gazagystan Respublikasyndaky (Nur-Sultan ş.)  Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Batyr Durdymuratowiç Rejepow şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň Günorta Afrika Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.