icon
Türkmençe
Русский
English
2023-nji ýyl - «Arkadag Serdarly
bagtyýar ýaşlar ýyly
»
img

23 aprel 2019

399

Türkmenistanyň DIM-de türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2019-njy ýylyň 22-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Daşary işler ministriniň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Kasumata Takahiko bilen duşuşygy geçirildi.

Gepleşikleriň barşynda taraplar ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň syýasy, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik ugurlary boýunça ösüşiniň oňyn depginini kanagatlanma bilen belläp geçdiler.

Taraplar şeýle hem Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon komitetiniň önjeýli işini ara alyp maslahatlaşdylar, onuň nobatdaky mejlisini şu ýylyň maý aýynyň ahyrynda geçirmek meýilleşdirilýändir. Şeýle hem taraplar türkmen-ýapon gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagynda möhüm orun eýeleýän Türkmenistanyň Mejlisiniň we Ýaponiýanyň Parlamentiniň Wekiller Palatasynyň arasyndaky Parlamentara dostluk toparynyň işlerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2023 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi