Nowruz baýramy ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi

img

05/12/2016

864

Nowruz baýramynyň däp-dessurlary Efiopiýanyň paýtagty Addis-Abebada geçirilen Maddy däl medeni mirasyny goramak boýunça komitetiniň 11-nji mejlisinde ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizildi.
           Nowruz baýramyny ÝUNESKO-nyň Sanawyna girizmek baradaky degişli başlangyç döwletleriniň 12-den - Azerbaýjandan, Owganystandan, Hindistandan, Eýrandan, Yrakdan, Gazagystandan, Gyrgyzystandan, Pakistandan, Täjigistandan, Türkmenistandan, Türkiýeden we Özbegistandan gelip gowuşdy, bu ýurtlarda bu gadymy baýram baharda bellenilýär. 
           Mälim bolşy ýaly, BMG-niň 2010-njy ýylyň 19-njy fewralynda geçirilen 64-nji Baş Maslahatynyň barşynda BMG-niň gije-gündiziň deňleşýän döwri – 21-22-nji martda bellenilýän Nowruzy Halkara baýramy diýip yglan etmek baradaky Rezolýusiýasy kabul edildi.