icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

29 noýabr 2019

807

Aşgabatda “Stambul prosessiň” çäklerinde tehniki toparlaryň duşuşygy geçirildi

2019-njy ýylyň 29-njy noýabrynda Aşgabat şäheriniň “Ýyldyz” myhmanhanasynda Owganystana ýardam bermek boýunça Stambul prosessiň çäklerinde “Sebit infrastrukturalary” atly ynamy berkitmek çärelerine gatnaşýan ýurtlaryň sebitara tehniki toparlarynyň wekilleriniň duşuşygy geçirildi.

Bu mejlise Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň, ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýolbaşçylary we wekilleri, “Stambul prosessine” gatnaşyjy döwletleriň, şeýle-de bu başlangyjy goldaýan halkara guramalaryň ygtyýarly wekilleri gatnaşdylar. Duşuşyk ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýardam bermeginde gurnaldy. 

Öz çykyşynyň dowamynda Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary W.S.Hajyýew Owganystanda howpsuzlygy we durnuklylygy kesgitleýän faktor bolup hut infrastruktura taslamalaryň çykyş edýändigini belledi. Türkmenistan – Owganystan – Pakistan – Hindistan gaz geçirijisiniň, Türkmenistan – Owganystan – Täjigistan demir ýolunyň, Türkmenistan – Owganystan – Pakistan elektrikgeçiriji liniýasynyň gurulmagy ýaly taslamalaryň durmuşa geçirilmegine milli derejede uly üns berilýär.  

Duşuşygyň dowamynda gatnaşyjylar taslamalaryň we ylalaşyklaryň amala aşyrylyşyna seredip geçdiler, sebitdäki häzirki ýagdaý barada pikir alyşdylar hem-de “Stambul prosessiniň” esasy maksadyny – sebit hyzmatdaşlygyny geljekde ösdürmek, gepleşikleriň we ynamy berkitmek çäreleriň üsti bilen Owganystana gönükdirilen (Owganystan bilen bagly) ykdysady we syýasy gatnaşyklary amala aşyrmak işlerini dowam etmek hakynda ylalaşdylar. 

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi