icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

31 mart 2021

1307

Moskwada sebitleýin howpsuzlyk meseleleri boýunça ikitaraplaýyn pudagara geňeşmeleri geçirildi

2021-nji ýylyň 30-njy martynda Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Russiýa Federasiýasyna saparynyň çäklerinde Moskwada sebitleýin howpsuzlyk meseleleri boýunça ikitaraplaýyn pudagara geňeşmeleri geçirildi.

Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň daşary işler minisritiniň orunbasary W.Hajiýew, rus wekiliýetine – RF-niň daşary işler minisritiniň orunbasary A.Rudenko ýolbaşçylyk etdiler. 

Geňeşmeleriň barşynda sebitleýin howpsuzlyk we ony pugtalandyrmak babatynda özara hereketleriň ileri tutulýan ugurlary bilen birlikde, iki ýurduň arasyndaky hyzmatdaşlyk dogrusynda hem pikir alyşyldy.

Taraplar häzirki döwrüň wehimlerine we howplaryna garşy göreşmek ugrundaky gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşdylar. Owgan meselelerine hem-de parahatçylyk prosesiniň ilerledilmegine seredilip geçildi. Taraplar bu mesele babatynda iki ýurduň nukdaýnazarlaryny beýan etdiler.  

Maglumat howpsuzlygy ulgamyndaky hyzmatdaşlyk hem ara alnyp maslahatlaşyldy. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Prezidentleri tarapyndan Maglumat howpsuzlygy ulgamynda Bilelikdäki Beýannamanyň kabul edilmegi hem bellenilip geçildi. Taraplar häzirki zaman maglumat-kommunikasiýa serişdeleriniň talabalaýyk ulanylmagy babatynda özara hereketleriň pugtalandyrylmagynyň zerurlygyny tassykladylar.  

 

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi