RSS

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti we BMG-nyň Baş Sekretary Durnukly ösüş maksatlaryny ýerine ýetirmek üçin hyzmatdaşlygyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar

2016-njy ýylyň 26-njy noýabrynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Pan Gi Mun bilen duşuşdy.   Döwlet baştutany halkara maslahatyň işi...

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2016-njy ýylyň 26-njy noýabryndaky Permany bilen Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Ata Serdarow şol bir wagtda T...

Dowamy
Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahat öz işine başlady

Aşgabatda Durnukly ulag ulgamy boýunça birinji ählumumy maslahat öz işine başlady

Dowamy
Kanadanyň täze Ilçisi ynanç hatynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 25-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Kanadanyň Türkmenistandaky (ýaşaýan ýeri Ankara şäheri) täze Adatdan daşary we Doly...

Dowamy
Efiopiýa Federatiw Demokratik Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçisi ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Aşgabat şäherine iş sapary bilen gelen Efiopiýa Federatiw Demokratik Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan da...

Dowamy
Awstriýa Respublikasynyň Ilçisi ynanç hatynyň nusgalaryny gowşurdy

2016-njy ýylyň 24-nji noýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistandaky (ýaşaýan ýeri Astana şäheri) täze Adatdan...

Dowamy
Rumyniýada Türkmenistanyň tranzit-transport mümkinçiliklerine bagyşlanan “tegelek stol” geçirildi

2016-njy ýylyň 21-nji noýabrynda Konstansiýanyň (Rumyniýa) deňiz portynyň edarasynda geçirilen “tegelek stolda” Türkmenistanyň Prezidentiniň ulag ulgamyndaky halkara başlangyçlary, şeýle hem Türkmenis...

Dowamy