BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Durnukly ösüş boýunça sebitleýin forumyna Türkmenistanyň wekiliýetiniň gatnaşmagy

img
img
img
img

2023-nji ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary B.Allakbaýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Durnukly ösüş boýunça sebitleýin forumyna gatnaşdy.

Türkmenistanyň wekiliýeti forumyň ýokary derejeli syýasy bölüminde çykyş edip, Türkmenistan üçin sebitleýin hyzmatdaşlygyň daşary ykdysadysady syýasaty üçin möhüm strategiki ugurlaryndan biri bolup durýandygy barada belläp geçdi.

Şeýle hem, Durnukly ösüş maksatlaryny milli maksatnamalara we meýilnamalaryna goşmak arkaly we "Hiç kimi yzda galdyrmazlyk" ýörelgesine laýyklykda, Türkmenistanda DÖM-niň milli ykdysadyýete işjeň utgaşdyrylýandygy barada nygtaldy.