icon
Türkmençe
Русский
English
2024-nji ýyl - «Pähim-paýhas ummany
Magtymguly Pyragy
»
img

10 iýun 2023

1816

Türkmenistanyň ÝUNESKO-daky Hemişelik wekili ÝUNESKO-nyň bilimde maglumatlar tehnologiýalary boýunça institutynyň direktory bilen duşuşdy

2023-nji ýylyň 9-njy iýunynda Türkmenistanyň ÝUNESKO-daky hemişelik wekili Maksat Çaryýew ÝUNESKO-nyň bilimde maglumatlar tehnologiýalary boýunça institutynyň direktory Tao Žan bilen duşuşdy.

Duşuşykda maglumat tehnologiýalaryny okuw meýilnamalaryna girizmegiň ähmiýeti we sanly sowatlylyk boýunça giňişleýin meýilnamalary ösdürmegiň zerurlygy ýaly dürli mowzuklar ara alnyp maslahatlaşyldy.

Ilçi sanly bilimi ösdürmek boýunça ýurduň başlangyçlary we tagallalary barada gürrüň berdi we ÝUNESKO-nyň bu başlangyçlary mundan beýläk-de ösdürmäge berýän tejribesine we goldawyna gyzyklanma bildirdi.

Direktor Tao Žan Türkmenistanyň tehnologiýa arkaly bilim mümkinçiliklerini giňeltmek islegine ýokary baha berdi. ÝUNESKO-nyň global hyzmatdaşlygy ösdürmäge ygrarlydygyny belläp, Türkmenistanda sanly bilim strategiýalaryny durmuşa geçirmäge kömek etmek üçin tehniki kömek, mümkinçilikleri artdyrmak we bilim paýlaşmagy teklip etdi.

Duşuşygyň ahyrynda iki tarap hem bilim ulgamynda maglumat tehnologiýasy pudagynda hyzmatdaşlygy artdyrmaga isleg bildirilýändigini mälim etdiler.

Telefon: +993 (12) 44-56-92
Faks: +993 (12) 44-58-12
Kabulhana: +993 (12) 44-56-87
Metbugat gullugy: +993 (12) 44-56-04
E-mail: ddd@mfa.gov.tm
744000, Aşgabat, Arçabil köç., 108
Aşgabat, Türkmenistan
© 2024 Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi