Hronika

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 4-nji iýulyndaky Permany bilen, Hoja Sapargeldyýwiç Öwezow Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky (Kabul şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 4-nji iýulyndaky Permany bilen, Çary Kakamyradowiç Ataýew Türkmenistanyň Belgiýa Patyşalygyndaky (Brýussel şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 4-nji iýulyndaky Permany bilen Çary Kakamyradowiç Ataýew başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky (Duşanbe ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesinden boşadyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 4-nji iýulyndaky Permany bilen, Hemra Amanmämmedowiç Togalakow Türkmenistanyň Täjigistan Respublikasyndaky (Duşenbe şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 4-nji iýulyndaky Permany bilen Hemra Amanmämmedowiç Togalakow başga işe geçmegi sebäpli Türkmenistanyň Owganystan Yslam Respublikasyndaky (Kabul ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesinden boşadyldy.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 4-nji iýulyndaky Permany bilen, Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirliklerindäki (Abu-Dabi şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Serdarmämmet Saparmämmedowiç Garajaýew şol bir wagtda Türkmenistanyň Yrak Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 4-nji iýulyndaky Permany bilen Hoja Sapargeldyýwiç Öwezowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi diýen diplomatik dereje berildi.

Dowamy