Hronika

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky Permany bilen, Nurberdi Amanmyradow başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň  Ukrainadaky (Kiýew ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi we Türkmenistanyň  Moldowa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipelerinden boşadyldy.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky Permany bilen, Parahat Hommadowiç Durdyýew Türkmenistanyň Hytaý Halk Respublikasyndaky (Pekin ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky Permany bilen, Parahat Hommadowiç Durdyýew başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň  Hindistan Respublikasyndaky (Nýu-Deli ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Bangladeş Halk Respublikasyndaky  Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Şri-Lanka Demokratik Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hem-de Türkmenistanyň  Nepal Federatiw Demokratik...

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky Permany bilen, Çynar Täjiýewna Rustemowa başga işe geçmegi sebäpli, Türkmenistanyň  Hytaý Halk Respublikasyndaky (Pekin ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi,  Türkmenistanyň  Mongoliýadaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi, Türkmenistanyň  Wýetnam Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi hem-de Türkmenistanyň  Koreýa Halk Demokratik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Dol...

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky Permany bilen, Muhammetgeldi Nurberdiýewiç Aýazow Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky (Ýerewan ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky Permany bilen, Muhammetgeldi Nurberdiýewiç Aýazowa Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçi diýen diplomatik dereje berildi.

Dowamy
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTINIŇ PERMANY

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 20-nji dekabryndaky Permany bilen, Annamämmet Akmämmedowiç Annaýew Türkmenistanyň Rumyniýadaky (Buharest ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi wezipesine bellenildi.

Dowamy