Habarlar

Olimpiýa şäherçesinde Bosgunlar toparyna sowgat gowşurmak dabarasy geçirildi

2017-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda Hökümetiň mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Milli Olimpiýa Komitetiniň adyndan Bosgunlar toparynyň agzalaryny Ýapyk binalarda we söweş s...

Dowamy
Olimpiýa şäherçesinde metbugat maslahaty geçirildi

Olimpiýa şäherçesindäki Halkara Media merkeziniň uly zalynda daşary ýurt we ýerli köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleriniň, şeýle hem Türkmenistanyň Milli Olimpiýa komitetiniň sekretary A...

Dowamy
Bosgunlar topary Aşgabat 2017-ä minnetdarlyk bildirýärler

Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlaryna gatnaşýan bosgunlar toparynyň agzalary dünýä derejesinde geçiriljek geljekki ýaryşlarda hem bosgunlara gatnaşmaga mümkinçilik döredilmegine...

Dowamy
Aşgabat şäherinde Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Ýerine ýetiriji komitetiň 70-nji mejlisi we Baş Assambleýanyň 36-njy mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Aziýanyň Olimpiýa Geňeşi Aşgabat şäherinde “Olimpiýa” myhmanhanasynda Ýerine ýetiriji komitetiniň 70-nji mejlisini geçirdi. Aziýanyň Olimpiýa Geňeşiniň Prezidenti...

Dowamy
Dünýä sportunyň ýyldyzlary – “Aşgabat 2017” oýunlarynyň myhmanlary

Şu günler türkmen paýtagtynda bolýan köp sanly daşary ýurtly myhmanlaryň arasynda dünýä derejesindäki sport ýyldyzlary, şol sanda köp nesilleriň söýgüsini gazanan meşhur hokkeýçi Wladislaw Tretýak hem...

Dowamy
Türkmenistan we Dominikan Respublikasy ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar

2017-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmaga gelen Dominikan Respublikasynyň...

Dowamy
Sport ulgamynda türkmen-ýapon hyzmatdaşlygynyň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy

2017-nji ýylyň 19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Sport baradaky döwlet komitetiniň başlygy T.B. Kömekow bilen Ýapyk  binalarda we söweş sungaty boýunça V Az...

Dowamy