Habarlar

Türkmenistanyň we Gazagystanyň Daşary işler ministrleri Aşgabatda duşuşyk geçirdiler

2017-nji ýylyň 1-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» atly dialoga gatnaşyjy ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň altynjy mejlisiniň işine g...

Dowamy
Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministri bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 1-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» atly Dialoga gatnaşyjy ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň altynjy mejlisiniň işine g...

Dowamy
Gyrgyzystanyň Daşary işler ministri bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 1-nji maýynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» atly Dialoga gatnaşyjy ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň altynjy mejlisiniň işine g...

Dowamy
Aşgabatda “Merkezi Aziýa+ Ýaponiýa” gepleşiginiň çäklerinde Daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygy geçirildi

2017-nji ýylyň 1-nji maýynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda “Merkezi Aziýa+Ýaponiýa” gepleşiginiň agza döwletleriniň Daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygy geçirildi. Onuň iş...

Dowamy
Ýaponiýanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 30-njy aprelinde Aşgabatda Türkmenistanyň we Ýaponiýanyň Daşary işler ministrleri R.Meredow we F.Kisidanyň ýolbaşçylygynda iki ýurduň daşary syýasat edaralarynyň wekiliýetleriniň arasyn...

Dowamy
Özbegistanyň Daşary işler ministri bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 30-njy aprelinde paýtagtymyz Aşgabatda, Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow «Merkezi Aziýa + Ýaponiýa» atly dialoga gatnaşyjy ýurtlaryň Daşary işler ministrleriniň altynjy me...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Türkiýe Respublikasynyň wekiliýeti bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 29-njy aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow ministrligiň binasynda Türkmen bedewiniň baýramy mynasybetli ýurdumyzda geçirilýän baýramçylyk çärelerine gatnaşmak üçin...

Dowamy