Habarlar

Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Halkara bitaraplyk güni mynasybetli çärelere gatnaşmak üçin  türkmen paýtagtyna gelen Gyrgyz Respublikasynyň Daşary işle...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-nde Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Türkmenistanyň DIM-niň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Täjigistan Respublikasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary Muzaffar Husseinzoda bilen duşuşyk...

Dowamy
BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler Ministriniň BMG-niň Ýewropa ykdysady komissiýasynyň Ýerine ýetiriji sekretary, BMG-niň Baş sekretaryň orunbasary Olga Algaýerowa...

Dowamy
BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezinde Merkezi Aziýa döwletleriniň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary duşuşdy

2017-nji ýylyň 11-nji dekabrynda BMG-niň Merkezi Aziýa üçin Öňüni alyş diplomatiýasy boýunça Sebit merkezi özüniň döredileniniň 10-ýyllygyna we Halkara Bitaraplyk gününe bagyşlap Merkezi Aziýa döwletl...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministri Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň Döwlet sekretaryny kabul etdi

2017-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Rumyniýanyň Daşary işler ministrliginiň Gündogar goňşuçylyk bilen aragatnaşyk...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşyk

2017-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň DIM-de  Türkmenistanyň Daşary işler ministri R. Meredowyň Russiýa Federasiýasynyň Daşary işler ministriniň orunbasary A. Pankin bilen duşuşygy geçirildi...

Dowamy
Türkmenistanyň DIM-de UNAMA-nyň departamentiniň direktory bilen duşuşyk geçirildi

2017-nji ýylyň 11-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde BMG-niň Owganystana ýardam bermek boýunça missiýasynyň (UNAMA) syýasy departamentiniň  direktory Skot Seward Smit bilen duşu...

Dowamy