Habarlar

Taşkentde Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň 43-nji mejlisi geçirildi

2016-njy ýylyň 18-nji oktýabrynda Taşkent şäherinde Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň «Bilim we düşünjelilik – parahatçylyga we döredijilige ýol» şygary astynda Daşary işler ministrleriniň Geňeşiniň noba...

Dowamy
Halkara ulag resminamalarynyň tassyklanylmagy

Şu gün, Türkmenistanyň Mejlisi Serhetlerde ýükleriň barlagyny geçirmegiň şertlerini ylalaşmak hakynda halkara Konwensiýasyny we «Gury portlar» hakynda hökümetara Ylalaşygyny tassyklady. Türkmenista...

Dowamy
Türkmenistanyň Mejlisi Pariž Ylalaşygyny tassyklady

2016-njy ýylyň 15-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Mejlisi 2015-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Howanyň şertleri boýunça maslahatynda (COP-21) makullanan we 2016-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda Nýu-Ýork şäher...

Dowamy
Türkmenistan Dominika Arkalaşygy bilen diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýdy

2016-njy ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Nýu-Ýorkdaky Hemişelik wekilhanasynyň binasynda Türkmenistan bilen Dominika Arkalaşygynyň arasynda diplomatik gatnaşyklary ýola goýmak hakyndaky Bileli...

Dowamy
Yslamabat şäherinde «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýylynda türkmen-pakistan gatnaşyklary» atly ylmy-amaly maslahat geçirildi

2016-njy ýylyň 13-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty, Türkmenistanyň Pakistan Yslam Respublikasyndaky Ilçihanasy hem-de Pakistanyň “COMSATS” magl...

Dowamy
Bütindünýä Bankynda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Garaşsyzlygynyň 25-ýyllygyna bagyşlanan sergi gurnaldy

2016-njy ýylyň 13-nji oktýabrynda Waşingtonda ýerleşýän Bütindünýä Bankynyň baş zalynda Merkezi Aziýanyň bäş ýurdunyň Garaşsyzlygynyň 25- ýyllygyna bagyşlanan serginiň resmi açylyş dabarasy geçirildi....

Dowamy
Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana iş sapary

2016-njy ýylyň 11-nji oktýabrynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmenistana iş sapary bilen 10-njy oktýabrda gelen Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasyny...

Dowamy