RSS

Habarlar

Gruziýada Türkmenistan barada žurnalyň ýörite neşiri çapdan çykdy

2017-nji ýylyň aprel aýynyň başynda Türkmenistanyň Gruziýadaky Ilçihanasynyň ýardam bermeginde «GEO Traveller» halkara žurnalynyň ýörite neşiri çap çykdy. Žurnalyň birinji sahypalary, Türkmenistany...

Dowamy
Aşgabatda Türkmen-koreý hökümetara toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 6-njy aprelinde Aşgabatda Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologik hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-koreý hökümetara toparynyň nobatdaky 6-njy mejlisi geçirildi. Mejlisiň işine söwda, ykdysad...

Dowamy
Metbugat üçin habar

2017-nji ýylyň 4-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde ÝHHG-niň Aşgabatdaky Merkeziniň ýardam bermeginde 2017-nji ýylyň 14-15-nji noýabrynda geçiriljek Owganystan boýunça sebitleýin...

Dowamy
Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Dmitriý Medwedewe Sankt-Peterburg şäheriniň metros...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ynamy berkitmegiň çäreleriniň agza-ýurtlarynyň tehniki toparlarynyň mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 3-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Owganystana ýardam bermek boýunça Stambul prosesiniň çäginde «Sebitleýin infrastrukturalar» (RI-CBM) Ynamy berkitmek çärelerin...

Dowamy
Türkmen-Belarus ykdysady gatnaşyklarynyň esasyny düzýän toplum işe girizildi

2017-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkmenistanda saparda bolýan Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Lebap welaýatynyň Garlyk şähe...

Dowamy
Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary başlandy

2017-nji ýylyň 30-njy martynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen düýn ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň aras...

Dowamy