RSS

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Russiýa Federasiýasynyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putine we Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň Başlygy Dmitriý Medwedewe Sankt-Peterburg şäheriniň metros...

Dowamy
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Ynamy berkitmegiň çäreleriniň agza-ýurtlarynyň tehniki toparlarynyň mejlisi geçirildi

2017-nji ýylyň 3-nji aprelinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Owganystana ýardam bermek boýunça Stambul prosesiniň çäginde «Sebitleýin infrastrukturalar» (RI-CBM) Ynamy berkitmek çärelerin...

Dowamy
Türkmen-Belarus ykdysady gatnaşyklarynyň esasyny düzýän toplum işe girizildi

2017-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkmenistanda saparda bolýan Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Lebap welaýatynyň Garlyk şähe...

Dowamy
Belarus Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana resmi sapary başlandy

2017-nji ýylyň 30-njy martynda Aşgabatda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen düýn ýurdumyza resmi sapar bilen gelen Belarus Respublikasynyň Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonyň aras...

Dowamy
Fransiýa we Merkezi Aziýa döwletleri diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyny bellediler

2017-nji ýylyň 29-njy martynda Fransiýa Respublikasynyň DIM-nde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda, Merkezi Aziýa döwletleriniň we Fransiýanyň arasyn...

Dowamy
Köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin maglumat

2017-nji ýylyň 31-nji martynda Türkmenistanda Garlyk kaliý dag-magdan gaýtadan işleýji kombinatynyň açylyş dabarasy geçiriler. Iň häziki zaman tehnologiýalary bilen üpjün edilen bu kombinat tutuş Aziý...

Dowamy
Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji ýylda başlyklyk etmegine bagyşlanan brifing

2017-nji ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Energetika Hartiýasynyň Konferensiýasyna 2017-nji ýylda başlyklyk etmegine bagyşlanan brifing geçirildi. Bri...

Dowamy