Habarlar

Bernde türkmen-şweýsar syýasy geňeşmeleri geçirildi

2016-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda Bernde türkmen-şweýsar syýasy geňeşmeleri geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýetine Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary, şweýsar tarapyň wekiliýetine bol...

Dowamy
Awstraliýanyň Ilçisi ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy

2016-njy ýylyň 29-njy sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde özüniň ynanç hatynyň nusgasyny gowşurmak maksady bilen Awstraliýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilç...

Dowamy
Tehranda кonsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň on ikinji mejlisi geçirildi

2016-njy ýylyň 26-27-nji sentýabrynda Tehranda konsullyk, serhet we gümrük meseleleri boýunça bilelikdäki türkmen-eýran hökümetara toparynyň nobatdaky 12-nji mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Daşary i...

Dowamy
Saud Arabystanynda Türkmenistanyň Medeniýet günleri açyldy

2016-njy ýylyň 27-nji sentýabrynda Er-Riýad şäherinde “Patyşa Fahd” adyndaky medeniýet merkezinde Türkmenistanyň Medeniýet günleriniň dabaraly açylyş çäresi guraldy. Döredijilik işgärleri, medeniýe...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýetiniň Nýu-Ýork şäherine BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisine sapary tamamlandy

23-nji sentýabrda Türkmenistanyň wekiliýeti BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisiniň ýokary derejeli hepdesiniň çärelerine gatnaşmagyny dowam etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň ştab-kwartira...

Dowamy
Türkmenistanyň wekiliýetiniň BMG-niň Baş Assambleasynyň 71-nji mejlisinde öňe süren başlangyçlary

2016-njy ýylyň 22-nji sentýabrynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň 71-nji mejlisiniň ýokary derejeli hepdesiniň çärelerine gatnaşmagynyň ikinji gününde, Türkmenistanyň Daşary işler ministri bu bütindünýä...

Dowamy
Täze Zelandiýanyň ilçisi ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy

2016-njy ýylyň 23-nji sentýabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Täze Zelandiýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi jenap Iýan Hill bilen duşuşyk guraldy.             Duşuşygyň...

Dowamy